Zobacz również
Odfrankowienie kredytu - kiedy jest możliwe?
  • Porady
  • Odfrankowienie kredytu - kiedy jest możliwe?
Odfrankowienie kredytu to dla wielu frankowiczów jedyna słuszna możliwość, aby zmienić warunki zadłużenia. Co warto wiedzieć na temat tego rozwiązania i w jakich okolicznościach można z niego skorzystać?

Odfrankowienie kredytu - czym jest?
Odfrankowienie kredytu może być dla części osób pojęciem niezrozumiałym, dlatego postaramy się je wyjaśnić. Warto przypomnieć, że październiku 2019 roku, zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zezwalający polskim sądom na usuwanie niezgodnych z prawem postanowień z umów kredytowych. Taka sytuacja może dotyczyć umów, w których zasady przeliczania rat kredytu zostały ustalone przez bank. Zasady te są niedozwolone i niewiążące, dlatego ich likwidacja powoduje przekształcenie kredytu frankowego w złotówkowy. Taka procedura nazywana jest powszechnie odfrankowieniem. Należy w tym miejscu nadmienić, że odfrankowienie wiąże się z obowiązkiem dalszego regulowania zobowiązania. Kredytobiorca spłaca niższe raty z złotówkach, zachowując to samo oprocentowanie, które uwzględnione zostało przy podpisywaniu umowy.

Odfrankowienie, a przewalutowanie
Warto rozróżnić pojęcie "odfrankowienia" od "przewalutowania" kredytu. Zanim TSUE, wydał swoje orzeczenie jedynym rozwiązaniem na poprawę sytuacji frankowiczów była własnie ta druga opcja. Polegała ona na przeliczeniu aktualnego zadłużenia we frankach szwajcarskich na złotówki. Przy obecnym kursie franka, takie rozwiązanie oznacza, że kredytobiorca nadal miałby do spłacenia kwotę kilkukrotnie wyższą od wartości, jak została mu wypłacona po podpisaniu umowy. Banki proponowały również w takiej sytuacji podwyższenie oprocentowania, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Kiedy kredyt można odfrankowić?
Odfrankowienie kredytu ma ścisły związek z klauzulami indeksacyjnymi, które są prawnie niedozwolone. Ich niespójność z przyjętymi przepisami dotyczy przede wszystkim ustalania kursu waluty przez bank oraz obarczenie kredytobiorcy odpowiedzialnością za wahania w kursie franka szwajcarskiego. Jeśli sąd uzna obecność takich klauzul w umowie i stwierdzi je za nieważne, przestają one obowiązywać. Ich nieważność ma moc prawną od chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że w ratach, które kredytobiorca opłacał do tej pory powstaje nadwyżka, która w całości musi zostać zwrócona kredytobiorcy. Jeśli natomiast zdaniem sądu po wyeliminowaniu takich klauzul nie będzie można wykonywać umowy, musi ona w takim przypadku zostać unieważniona.

Jak starać się o odfrankowienie kredytu?
Wnioski o rozwiązanie w trybie polubownym nie są niestety respektowane przez banki. Większości kredytobiorcom nie pozostaje zatem nic innego, jak złożyć pozew sądowy. Nie jest to jednak najprostsze rozwiązanie i należy sobie zdać sprawę, że możliwe jest wyłącznie dla kredytów indeksowanych do obcej waluty. Zanim podjęte więc zostaną jakiekolwiek kroki w tym kierunku, należy przeanalizować umowę kredytową i sprawdzić, czy zawiera niedozwolone klauzule. Wniesienie powództwa o odfrankowienie kredytu z pewnością warto zlecić kancelarii prawnej, w której doświadczeni prawnicy wesprą wiedzą z tego zakresu. Zwracając się o pomoc do specjalistów, wybrany pełnomocnik będzie mógł również w naszym imieniu przekonać sąd, że kredyt został zawarty na niedozwolonych warunkach.