Zobacz również
Kredyty we frankach - ugoda z bankiem czy pozew sądowy?
  • Porady
  • Kredyty we frankach - ugoda z bankiem czy pozew sądowy?
W sprawie kredytów frankowych nie została uchwalona jak dotąd żadna ustawa. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sądy w Polsce nie mogą sprzeciwiać się wydawaniu orzeczeń o nieważności umowy lub jej przewalutowaniu. Wszczęcie procesu sądowego jest więc dla frankowiczów najlepszą z możliwych dróg. Przed złożeniem pozwu, duża część osób zastanawia się jednak, czy sprawę można rozwiązać w sposób polubowny. W jaki sposób banki ustosunkowują się do propozycji ugody?

Co dalej z frankowiczami?
Pomoc dla frankowiczów jest konieczna i w pełni zasadna z uwagi na nieuczciwe zapisy w umowach kredytowych. Bardzo duża liczba kredytów we frankach, które zostały udzielone Polakom stanowi nie tylko problem natury prawnej, ale również ekonomicznej i społecznej. Niestety, pomimo, że projektów ustaw o pomocy, dla kredytobiorców frankowych było kilka, to żadna z nich nie została uchwalona. W związku z brakiem regulacji, jedynym możliwym działaniem jest wszczęcie procesu sądowego. Po stronie frankowiczów jest dyrektywa 93/13 chroniąca konsumentów oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Reakcja banków
Pomimo coraz liczniejszych korzystnych orzeczeń sądowych dla frankowiczów, banki nadal nie chcą swoim klientom zaproponować rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić sytuację ich klientów. W odpowiedzi na propozycję ugody, część z nich przedstawia jedynie propozycję przewalutowania kredytu po aktualnym kursie z podwyższeniem oprocentowania. W takim przypadku jednak zadłużenie przeciętnego kredytobiorcy wyniosłoby kilkukrotną wartość kwoty, która została wypłacona na początku. Trudno więc w tym przypadku mówić o ugodzie. W tym przypadku jedyną rozsądną opcją jest domaganie się unieważnienia umowy kredytowej lub jej "odfrankowienia" na drodze sądowej.

Unieważnienie i odfrankowienie kredytu
Dla przeciętnego frankowego kredytobiorcy, jest to opcja najbardziej korzystna, jeśli przyjmiemy że po 10 latach spłacania rat w banku, uregulował on już około 70 proc. kwoty, jaka pierwotnie została mu wypłacona. Unieważnienie umowy powoduje likwidację całego zadłużenia oraz anulowanie hipoteki. Sąd może zarządzić również odwalutowanie kredytu. To najlepsze rozwiązanie dla tych frankowiczów, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Sędzia uznaje w takim przypadku, że kredyt zawarty we frankach szwajcarskich jest kredytem zawartym w złotych. Zależność wartości raty od wahań kursu CHF zostaje wyeliminowana. Skutkiem takiej decyzji jest fakt, że kredyt jest wyrażony w PLN i w tej walucie spłacany jest do końca obowiązywania umowy. Sąd stwierdza również nadpłaty, które mogą wynosić nawet 30-60 proc. dotychczas spłaconego kredytu i które muszą zostać zwrócone konsumentowi.

Prowadzenie sporu z bankami wymaga doświadczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który dokona analizy i oceny możliwości dochodzenia roszczeń. Przygotowanie odpowiedniej strategii działania pomoże zminimalizować ryzyko niepowodzenia i zwiększy szansę na odzyskanie pieniędzy.