Zobacz również
Oferta - odfrankowanie kredytu
  • Oferta - odfrankowanie kredytu

Możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia sporu z bankiem, wymaga w każdym przypadku indywidualnej oceny. Podstawą ku temu jest wstępna analiza dokumentów - umowy kredytowej oraz aneksów. Klient, który ich nie posiada może zwrócić się do banku, z którym zawarł kredyt o wydanie kopii dokumentów. Bank nie ma prawa w takim przypadku odmówić, jednak może naliczyć za taką usługę opłatę.

Analiza umowy przez prawnika w naszej Kancelarii nie jest wiążąca i klient dopiero po jej przeprowadzeniu podejmuje decyzję, czy zleci nam swoją sprawę. Przed tym pozna on również korzyści na jakie może liczyć zakładając spór z bankiem, a także dowie się, jaka jest realna ocena szans na pozytywne orzeczenie w sprawie. Poinformujemy również o szacunkowych kosztach za prowadzenie postępowania. Osoby, które posiadają umowę o kredyt frankowy, mogą skontaktować się z Kancelarią. Wyznaczymy termin konsultacji, podczas których zbadane zostaną dokumenty. Jest to konieczne z uwagi na fakt, że wiele banków udzielało umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego i każdy z nich posługiwał się innymi wzorcami. Ponadto wielu kredytobiorców podpisało aneksy do umów w trakcie spłacania rat, przez co sytuacja każdego z nich będzie się różnić.

Pozwanie banku może wiązać się z licznymi korzyściami w zależności od tego, czy sąd orzeknie o unieważnieniu umowy, czy jej tzw. "odfrankowieniu". Klientom naszej Kancelarii zależy najczęściej na opcji odfrankowienia, czyli wyeliminowania z umowy niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. W tym przypadku sąd orzeka, że taki kredyt od początku trwania umowy był kredytem złotówkowym i powinien być również spłacany w złotych. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie i klient wciąż spłaca raty, które nie są przeliczane według kursu franka szwajcarskiego. Z uwagi na fakt, że odfrankowienie kredytu działa z mocą wsteczną, bank musi zwrócić klientowi nadpłacone raty kredytu. W praktyce, korzyści jakie można uzyskać na drodze sądowej to m.in.:

  • obniżenie rat kredytu pozostałych do spłaty,
  • uniezależnienie kredytu od wahań kursu obcej waluty,
  • zwrot nadwyżki wpłaconej do banku.


Unieważnienie umowy kredytu powoduje dalej idące skutki. Dzięki temu frankowicze mogą całkowicie uwolnić się od swojego kredytu i uzyskać prawo do zwrotu wszystkich opłat wniesionych do banku, tj. rat, odsetek, prowizji i innych. Kredytobiorca zwraca zaś bankowi pożyczony kapitał. Unieważnienie kredytu powoduje również zwolnienie nieruchomości klienta z zabezpieczenia hipotecznego. Reasumując, anulowanie umowy powoduje:

  • brak konieczności dalszej spłaty kredytu,
  • odzyskanie wszystkich opłat pobranych przez bank,
  • zwolnienie nieruchomości z hipoteki.


Zlecając nam sprawę, mają Państwo zapewnioną bezwzględną poufność informacji na czas nieograniczony.

spojler tuning
biurka
serwis drukarek atramentowych